STACJA RADIOLOKACYJNA "AGATA" Eksponat prezentowany jest na ekspozycji.

Opis typu

Produkcja: ZSRR

Zasięg wykrywania dla wysokości lotu:

50 m - 26 km

500 m - 65 km

3000 m - 140 km

10000 m - 175 km

Zakres długości fal: centymetrowy

Skład: Aparatura radiolokacyjna, nawigacyjna, urządzenie zapytujące, radiostacja dowódcy, zespoły prądotwórcza i osprzęt pomocniczy.

"Agata" wykrywała i śledziła obiekty, określała ich współrzędne (odległość pochyłą i azymut).