Woda w naszych zbiorach:

Armata morska kalibru 105 mm Bofors wz.36.

Stanowiła wyposażenie okrętów podwodnych OORP Orzeł i Sęp wprowadzonych do służby w 1939 roku.

Maksymalna donośność armaty to 12 000 metrów, prędkość początkowa pocisku 700 m/s.

Szybkostrzelność 12-15 strzałów na minutę.

Armat...

Historia wozu Topas rozpoczyna się w ZSRR wraz z powstaniem czołgu pływającego PT-76. Stratedzy sowieccy określili wymagania jakie powinien spełnić wóz pływający transportujący piechotę w trakcie prowadzonego desantu z morza. W kwietniu 1950 roku powstaje prototyp Obiekt 750. Po blisko cztere...