Technika Radarowa w naszych zbiorach:

Produkcja: ZSRR

Zasięg wykrywania dla wysokości lotu:

50 m - 26 km

500 m - 65 km

3000 m - 140 km

10000 m - 175 km

Zakres długości fal: centymetrowy

Skład: Aparatura radiolokacyjna, nawigacyjna, urządzenie zapytujące, radiostacja dowódcy, zespoły prądotwórcza...

Stacja naprowadzania przeciwlotniczego zestawu rakietowego "Wołchow"
Produkcja: ZSRR
Odległość wykrywania: 150 km
Skład: 3 przyczepy / odbiorniki sygnałów celu, urządzenie wskaźnikowe, blok sterowania wyrzutni w tym prezentowana kabina z urządzeniami odbiorczymi i nadawczymi ...