CZOŁG ROZPOZNAWCZY TK-S Eksponat prezentowany jest na ekspozycji.

Opis typu

PODSTAWOWE DANE:
Produkcja: Polska
Załoga: 2 osoby
Masa: 2,65 t
Opancerzenie: płyty stalowe walcowane o grubości: 3-10 mm
Uzbrojenie: 1 km Hotchkiss wz. 25 kal.: 7,92 mm
Prędkość maksymalna: 40 km/h

W styczniu 1933 w Biurze Studiów Państwowych Zakładów Inżynierii rozpoczęto prace projektowe nad modernizacją czołgu TK. Już w kwietniu 1933 roku przedstawiono gotowy prototyp, a do końca sierpnia zbudowano 20 czołgów serii doświadczalnej. Po próbach terenowych i drobnych usprawnieniach 22 lutego 1934 roku przyjęto pojazd do produkcji seryjnej, którą rozpoczęto w zakładach PZInż w Ursusie. W niespełna trzy lata zbudowano ponad 280 czołgów tego typu.
W sierpniu 1939 roku bataliony pancerne wyposażone w pojazdy tego typu mobilizowały samodzielne kompanie czołgów rozpoznawczych oraz szwadrony czołgów rozpoznawczych,, które liczyły po 13 tankietek. Oddziały te były przydzielane do brygad kawalerii i dywizji piechoty, ponadto TKS-y były wykorzystywane w dywizjonach pociągów pancernych. W zbiorach Muzeum WP znajdują się obecnie następujące elementy konstrukcji TKS: karabin maszynowy wz. 25 z jarzmem i płytą czołową, zbiornik paliwa oraz fragmenty układu napędowego.

Opis tego eksponatu

Czołg sprowadzony z Muzeum Broni Pancernej w Axvall w Szwecji, dzięki skutecznym zabiegom dyplomatycznym. Ostateczna decyzja o przekazaniu pojazdu zapadła jesienią 2003 r. podczas wizyty w Szwecji podsekretarza stanu ds. społecznych w Ministerstwie Obrony Narodowej - Macieja Górskiego. 17 grudnia 2003 r., w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego, w obecności attaché obrony Królestwa Szwecji płk. Kriestera Edvardsona odbyło się uroczyste przekazanie czołgu. Pierwszy etap remontu był prowadzony w Zakładach Mechanicznych Ursus S.A., a remont i montaż układu napędowego wykonał Pan Zbigniew Nowosielski.