"Wojna 1939. Zrobiliśmy to co do nas należało"

27 października 2016