Wojna 1939 - wystawa

11 listopada 2014

Wojna 1939. Zrobiliśmy to co do nas należało - nowa wystawa w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej - Oddziale Muzeum Wojska Polskiego.

W zbiorach Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej - Oddział Muzeum Wojska Polskiego znajduje się obecnie największa, tak przekrojowa, kolekcja ciężkiego sprzętu wojskowego w Polsce, licząca się również na świecie. Od lat myśleliśmy o stworzeniu wystawy, która zaprezentuje, dotychczas tak słabo reprezentowane w polskich zbiorach, eksponaty broni pancernej, artylerii i sprzętu inżynieryjnego używane przez żołnierzy Wojska Polskiego w 1939 roku. Stąd pomysł na nową ekspozycje pod tytułem: Wojna 1939. Zrobiliśmy to co do nas należało. Jest to pierwsza próba tak przekrojowego ukazania uzbrojenia artylerii i broni pancernej w 1939 roku począwszy od broni strzeleckiej, a skończywszy na ciężkim sprzęcie wojskowym. Projekt stanowi swoiste podsumowanie ogromnego wysiłku całego społeczeństwa jaki został podjęty od odzyskania przez Polskę niepodległości do wybuchu II wojny światowej.

Zbiory, które są w przestrzeni ekspozycyjnej po raz pierwszy są wspólnie prezentowane. Nigdy dotąd nie można było zobaczyć w jednym miejscu odrestaurowanych czołgów rozpoznawczych TK-S i TK-S z nkm-em FK-A, kalibru 20 mm, czołgu wolnobieżnego Renault FT i czołgu lekkiego 7-TP oraz ciągnika artyleryjskiego C2P.

Wśród eksponatów reprezentujących artylerię, znajduje się między innymi 105 mm armata Bofors z okrętu podwodnego ORP „Sęp". Uzupełnieniem będą elementy pojazdów pancernych zachowanych w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, np. płyty pancerne z czołgów TK-S i 7-TP, z zachowanymi fragmentami kamuflażu stosowanego przed wybuchem II wojny światowej, amunicja, broń strzelecka oraz wiele innych, drobnych elementów, z których każdy jest świadkiem wrześniowych wydarzeń.

Zgromadzone muzealia przenoszą Gości wystawy w świat, który jest znany głównie ze zdjęć i kronik, świat honoru i poświęcenia dla Ojczyzny. Wystawa to hołd Żołnierzom Wojska Polskiego i całemu Narodowi, który przez okres dwudziestolecia międzywojennego potrafił stworzyć przemysł projektujący i produkujący na najwyższym światowym poziomie. Każdy z eksponatów przedstawionych na wystawie mógłby być pokazywany osobno wzbudzając ogromne zainteresowanie. Jednak dzięki współpracy Muzeum Wojska Polskiego z prywatnymi kolekcjonerami zostaną zaprezentowane razem. Firma Panzerprojekt Pana Grzegorza Klimczaka wraz z Fundacją Wojskowości Polskiej udostępniła na początkowy okres trwania wystawy czołg lekki 7-TP.

Z kolei czołg rozpoznawczy TK-S z nkm FK-A kal. 20 mm pochodzi z Muzeum Historycznych Pojazdów Militarnych i Techniki Motoryzacyjnej Pana Jacka Kopczyńskiego.

Ciągnik artyleryjski C2P należy do Pana Adama Rudnickiego.

Niezwykle cennym eksponatem jest silnik PZInż Junior z samolotu RWD-8. Dzięki uprzejmości tych osób, które od wielu lat są zaangażowane w ratowanie polskiego dziedzictwa technicznego teraz możemy przedstawić Państwu tak szeroki wachlarz eksponatów. Na uwagę zasługuje fakt całkowitej bezinteresowności naszych Depozytariuszy.

Wśród zdjęć, które są na wystawie, znajdują się fotografie udostępnione bezpłatnie przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, z kolei Firma Megaformat, wykonała druki wielkoformatowe. Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu serdecznie dziękujemy.Ten zbiór obiektów, którego część to jedyne zachowane przykłady sprzętu uzbrojenia danego typu, zostanie wkomponowany w 300 m² powierzchni kazamat carskich koszar szyjowych Fortu IX im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego przy ul. Powsińskiej 13 w Warszawie. Fortyfikacji nierozerwalnie związanej z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku, obroną Warszawy w 1939 roku i Powstaniem Warszawskim, będącej niemym świadkiem trudnej historii naszego kraju w XIX i XX wieku.

Pod zamieszczonym obok linkiem przedstawiamy wirtualny katalog wystawy. Uzupełniają go nasi Wolontariusze w miarę posiadania wolnego czasu. O zmianach w katalogu informować będziemy na bieżąco na Facebooku.