Eksponaty z pobojowisk...

30 grudnia 2015

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy plenerowej pt. "Eksponaty z pobojowisk - niemi świadkowie II Wojny Światowej". Trzon kolekcji stanowią muzealia odnalezione i wydobyte przez Grupę Eksploracyjno-Wydobywczą Muzeum Wojska Polskiego. Wystawa stanowi próbę zaprezentowania dorobku muzeum na tej płaszczyźnie działalności w aspekcie ciężkiego sprzętu wojskowego. Z pewnością nie wyczerpuje tematu, gdyż duża cześć pozyskanych tą drogą eksponatów jest prezentowana na innych wystawach, np. "Wojna 1939. Zrobiliśmy to co do nas należało". Część muzealiów, które zostały udostępnione pochodzi także z innych źródeł, ale z uwagi na kontekst historyczny została tu włączona. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy, przygotowanej minimalnym nakładem środków, co niestety przełożyło się na czas przygotowania. Największe słowa uznania należą się naszym byłym pracownikom za zgromadzenie tego zbioru artefaktów. Wymienię choćby Pana Andrzeja Grubę, ponadto obecnym Darczyńcom, którzy wzbogacają tą kolekcję. Oczywiście dziękujemy także naszym Wolontariuszom, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa. Ekspozycja jest dostępna od dzisiaj. Zapraszamy.