Piknik rodzinny Cytadela warszawska

Piknik rodzinny Cytadela warszawska

Citroën-Kegresse model C-4 P-17
Ciężkie działo samobieżne ISU-122
Czołg T-34/76